Bras S.A.

BRAS S.A. jest przedsiębiorstwem działającym na szeroko rozumianym rynku energii. Spółka koncentruje swoją działalność na przygotowywaniu nowych projektów w obszarach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Prowadzi również przygotowania do handlu i dystrybucji energii elektrycznej poprzez tzw. grupy bilansujące. Istotnym elementem działalności jest doradztwo w zakresie korzystania z uwolnionego rynku energii oraz wykonywanie audytów energetycznych, związanych z potencjalnym wdrożeniem innowacyjnych technologii, a także prowadzeniem projektów energetycznych.

O nas

INVENTI S.A. świadczy usługi doradztwa i konsultingu biznesowego w zakresie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej. Spółka prowadzi także działania, mające na celu rozwój odnawialnych źródeł energii oraz systematycznego zwiększania ich udziału w całkowitej produkcji energii. Działalność taka ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla.

Kontrahenci

W zakresie realizacji projektów energetycznych Spółka współpracuje z partnerami krajowymi oraz w chwili obecnej prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia umów na strategiczną współpracę z międzynarodowymi koncenrami energetycznymi.

Cele strategiczne

Działamy w przekonaniu, że satysfakcja oraz zadowolenie naszych klientów stanowią największą wartość naszej firmy, a także są fundamentem sukcesu.

W zakresie odnawialnych źródeł energii oraz lokalnych źródeł energetycznych i kogeneracyjnych, Spółka realizuje projekty inwestorskie.
Działalność BRAS S.A. w tym obszarze koncentruje się na opracowaniu i realizacji projektów z pełnym zestawem pozwoleń, przeznaczonych głównie na sprzedaż. Spółka dopuszcza także możliwość samodzielnego, lub wspólnie z pozyskanymi partnerami, wdrożenia i eksploatacji takich projektów.

Więcej informacji

Jednym z docelowych obszarów działalności jest uczestnictwo w zarządzaniu energią elektryczną. W chwili obecnej część energii w Polsce może być przedmiotem wolnego handlu.
Celem takiego działania jest zapewnienie wszystkim jej odbiorcom końcowym dobrowolnego wyboru dostawcy energii (wytwórcy lub pośrednika handlu energią), który zaoferuje im najkorzystniejszą cenę i warunki dostawy.

Więcej informacji

Doradztwo i consulting prowadzone przez BRAS S.A. są skierowane przede wszystkim do firm z branży energetycznej, takich jak firmy elektroenergetyczne, elektrociepłownie i firmy gazownicze. Obszar ten ma na celu rozwój zatrudnionej kadry pracowniczej oraz managerskiej w zakresie stosowania nowych technologii, procesów prywatyzacyjnych i synergii w zakresie konsolidacji oraz wskazywanie kierunków rozwoju strategicznego.

Więcej informacji

Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu
Stark Invest LLC / 23725860 / 46,66%
Urszula Fleszar / 3 455 422 / 6,80%
Pozostali / 23 669 918 akcji / 46,55%
Zarząd

Piotr Klomfas
Prezes Zarządu

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Od lat dziewięćdziesiątych związany z obrotem papierów wartościowych. Licencjonowany makler. Wieloletni kierownik w Domu Inwestycyjnym BRE Banku (przemianowanego na mBank) w Bydgoszczy

Rada nadzorcza

Hanna Piróg (wcześniej Piworun)

- 2008 – 2012 – Polish European Media Sp. z o. o., PEM Direct Marketing – Księgowa, Kadrowa, Asystentka Zarządu
- 2012 – 2013 – TEB Edukacja Sp. z o. o. Centrala w Poznaniu – Księgowa, Sp. ds środków trwałych
- 2013 – InLand-Audit Sp. z o. o.– Samodzielna Księgowa
- 2014 – obecnie – Alfa Concept Sp. z o. o. – Dyrektor Generalny, Zarządca Nieruchomości, Kontroler finansowo-księgowy, Kadrowa
- 2014 – obecnie – Alfa Concept Sp. z o. o. – Prokurent Zarządu
- 2015 – obecnie – WW Hotels Sp. z o. o. – Prezes Zarządu
Kwalifikacje:
- 2000 – 2001 – Akademia Rolnicza w Poznaniu – Retoryka i sztuka negocjacji
- 2003 – University by Uppsala – The Baltic Sea Environment / Ekologia Bałtyku
- 2009 – 2010 – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Specjalista ds. Kadr i Płac
- 2011 – 2012 -Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Samodzielny Księgowy, Specjalista ds. Rachunkowości
- 2012 – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Środki trwałe w standardach rachunkowości i prawie podatkowym
- 2012 – 2013 – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Certyfikat Głównego Księgowego
- 2014 – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Kontroler finansowy
- 2014 – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Specjalista w zakresie rozliczania podatku VAT
Wykształcenie – wyższe techniczne ( Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, 2008 )

Paweł Moździerz

- 2013 – obecnie –Elite Circle Group Sp. z o.o , – Członek Zarządu, udziałowiec
- 2012 – 2014 – Standby Crew – właściciel
- 2007 – 2010 – Avionicus Sp. z o.o. – Vice Prezes Zarządu
- 2003 – 2005 – Chatter Polska – właściciel
Wykształcenie – techniczne ( Administrator sieci komputerowych )

Robert Rasiński

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.
Tytuł magistra z zastosowania technik informatycznych w biznesie uzyskany w 2005 roku.

członek zarządu „Q3 Sp. z o. o” - 2010/2012
v-ce prezes zarządu „Eco One Sp. z o.o” - 2012/2014
prezes zarządu „Elite Circle Group Sp. z o.o” - 2014 obecnie

Pomysłodawca największego wydarzenia motoryzacyjno-lifetylowego w Polsce Rage-Race/Rage
Współzałożyciel klubu biznesu Elite Circle.
Biegły z zakresu weryfikacji nośników informatycznych przy Sądzie Okręgowym Warszawa Praga od 2005 roku.

Mateusz Rutnicki

Strefa inwestora

Aktualności

Raporty bieżące EBI

Raporty okresowe EBI

Raporty ESPI