02/2017 Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku

02/2017 Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki BRAS S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

raport 4Q 2016 BRAS

14 lutego 2017 / Raporty okresowe EBI