13/20 Podpisanie umowy z Animatorem Rynku

13/20 Podpisanie umowy z Animatorem Rynku

Zarząd spółki Bras S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie podpisania obustronnie umowy z animatorem rynku – Dom Maklerski BDM S.A..Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

24 lipca 2020 / Raporty bieżące EBI