36/16 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

36/16 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki pod firmą Inventi S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 12.09.2016 r. otrzymał rezygnację Pana Piotra Gałęskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, pismo datowane jest na 06.09.2016 roku. Rezygnacja została podyktowana względami osobistymi.

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect „

12 września 2016 / Raporty bieżące EBI