4/17 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych