4/17 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

4/17 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zarząd BRAS S.A. („Emitent”) informuje, że w dnia 12 maja 2017 roku zawarł umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016 przez Biuro Usług Rachunkowych Bilans Kręciszewski Roman.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

12 maja 2017 / Raporty bieżące EBI