5/19 EBI Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018