Kategoria:

02

cze2020
Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 01 czerwca 2020 roku prowadzi negocjacje z Polish American Investment Fund, LLC (dalej PAIF) w zakresie możliwości zakupu 3 770 125 sztuk akcji United S.A. oraz spłaty zobowiązań Emitenta wobec PAIF. Finansowanie ma pochodzić z emisji akcji z ... Czytaj więcej

29

maj2020
Zarząd BRAS S.A. przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ... Czytaj więcej

16

maj2020
Zarząd Spółki Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2020 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt ... Czytaj więcej

16

kwi2020
Zarząd BRAS S.A. („Emitent”) informuje, że w dnia 16 kwietnia 2020 roku podpisał umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019 przez Biuro Usług Rachunkowych Bilans Kręciszewski Roman.Podstawa prawna:§3 ... Czytaj więcej

14

lut2020
Zarząd Spółki Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2019 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt ... Czytaj więcej

20

sty2020
Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.Raporty okresowe zostaną opublikowane w następujących terminach:- Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r ... Czytaj więcej

18

lis2019
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 18 listopada 2019 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ... Czytaj więcej

14

lis2019
Zarząd Spółki Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2019 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt ... Czytaj więcej

14

sie2019
Zarząd Spółki Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2019 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt ... Czytaj więcej

28

cze2019
Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019r.: STARK INVEST LLC– posiadający 23708586 akcji, dających 23708586 głosów, co stanowiło 99,85 % głosów na Zwyczajnym Walnym ... Czytaj więcej