Kategoria:

03

sie2020
Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 3 sierpnia 2020 roku zawarł umowę zakupu od trzech osób fizycznych 1000 udziałów Green Mark Sp. z o.o. (dalej Green Mark). Stanowią one 100% udziałów i dają 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Green Mark. Wartość nominalna zakupionych udziałów wynosi ... Czytaj więcej

24

lip2020
Zarząd spółki Bras S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie podpisania obustronnie umowy z animatorem rynku – Dom Maklerski BDM S.A..Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego ... Czytaj więcej

21

lip2020
Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 21 lipca 2020 r. otrzymał drogą elektroniczną rezygnację Pana Roberta Rasińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, pismo datowane jest na 21 lipca 2020 roku. Rezygnacja została podyktowana względami osobistymi.... Czytaj więcej

13

lip2020
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13 lipca 2020 r. w formie aktu notarialnego, zmienił Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BRAS S.A. w ramach kapitału docelowego, o której informował w raporcie bieżącym EBI 7/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku, zmiana ... Czytaj więcej

30

cze2020
Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020r.: Krzysztof Moszkiewicz– posiadający 36750 akcji, dających 36750 głosów, co stanowiło 100 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ... Czytaj więcej

30

cze2020
Zarząd Spółki Bras S.A. informuje, że dnia 30.06.2020 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została odnowiona kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej, a także powołany nowy Członek Rady Nadzorczej Pan Radosław Graboś.Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej:... Czytaj więcej

30

cze2020
Zarząd Spółki Bras S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.protokół ZWA BRAS 30062020... Czytaj więcej

30

cze2020
Zarząd spółki Bras S.A. (dalej: „Emitent”) w dniu dzisiejszym zauważył, że nie został nadany prawidłowo raport z dnia 19 lutego 2020 roku dotyczący wypowiedzenia umowy Animatorowi Rynku. Z tego powodu nadaje go ponownie, jednocześnie zwracając uwagę, że informacja była dostępna na stronie Emitenta.... Czytaj więcej

24

cze2020
Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 czerwca 2020 roku zawarł umowę z Polish American Investment Fund, LLC (dalej PAIF) zakupu 3 770 125 sztuk akcji United S.A.. Stanowią one 36,39% wszystkich akcji United S.A.. Wartość nominalna zakupionych akcji wynosi 7 540 250 zł, natomiast ich wycena ... Czytaj więcej

17

cze2020
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2020 r. w formie aktu notarialnego, na podstawie upoważnienia zawartego w §6 ust. 2-8 Statutu Emitenta, podjął Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BRAS S.A. w ramach kapitału docelowego.... Czytaj więcej