Kategoria:

29

cze2018
Zarząd Spółki Bras S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.Podstawa prawna: § 4 ... Czytaj więcej

01

cze2018
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 29 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, ... Czytaj więcej

01

cze2018
BRAS projekty uchwał ZWZ 29062018 BRAS ogłoszenie ZWZ 29062018 BRAS formularz pełnomocnictwa na ZWZ 29062018

01

cze2018
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 29 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100.... Czytaj więcej

30

maj2018
Zarząd BRAS S.A. przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ... Czytaj więcej

28

maj2018
Zarząd BRAS S.A. („Emitent”) informuje, że w dnia 28 maja 2018 roku zawarł umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 przez Biuro Usług Rachunkowych Bilans Kręciszewski Roman.Podstawa prawna:... Czytaj więcej

15

maj2018
Zarząd Spółki Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt ... Czytaj więcej

04

kwi2018
Zarząd BRAS S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 kwitnia 2018 roku powziął informacje z internetowego portalu Ministerstwa Sprawiedliwości o rejestracji przez sąd zmian statutu Spółki, które zostały uchwalone w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 26 maja 2017 roku oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 30 czerwca 2017 ... Czytaj więcej

19

mar2018
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 19 marca 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Roberta ... Czytaj więcej

05

mar2018
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 05 marca 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Roberta ... Czytaj więcej