Kategoria:

14

lut2018
Zarząd Spółki Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. raport 4Q 2017 BRAS

26

sty2018
Zarząd BRAS S.A. (dalej Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę sprzedaży apartamentu w Poznaniu, o zakupie którego informował raportem ESPI 4/2017 dnia 29 marca 2017 roku.   Umowna kwota sprzedaży wyniosła 430.000 zł w stosunku do 320.000 zł zakupu. Emitent ze względu na uzyskanie bardzo korzystnej ... Czytaj więcej

17

sty2018
Zarząd Bras S.A. („Spółka”) informuje, iż w 2018 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:Raport roczny za 2017 rok - 30 maja 2018 roku,Raport za IV kwartał 2017 roku - 14 ... Czytaj więcej

14

lis2017
Zarząd Spółki Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". raport 3Q 2017 BRAS

14

sie2017
Zarząd Spółki Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2017 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ... Czytaj więcej

30

cze2017
Zarząd Spółki Bras S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie ... Czytaj więcej

30

cze2017
Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017r.: Stark Invest LLC– posiadający 23708586 akcji, dających 23708586 głosów, co stanowiło 99,999789 % głosów na Zwyczajnym Walnym ... Czytaj więcej

14

cze2017
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) w związku z otrzymaniem oświadczeń w dniu 13 czerwca 2017 roku uzupełnia raport bieżący EBI nr 10/2016 oraz nr 6/2017 o informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące Członków ... Czytaj więcej

02

cze2017
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100.

02

cze2017
BRAS formularz pełnomocnictwa na ZWZ 30062017 BRAS ogłoszenie ZWZ 30062017 BRAS projekty uchwał ZWZ 30062017 BRAS Proponowane zmiany Statutu Spółki ZWZ 30062017