Kategoria:

31

maj2012
Raport Bieżący Spółka: INVENTI S.A. Numer: 6/2012 Data: 2012-05-18 14:06:57 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Zawarcie umowy objęcia przez INVENTI S.A. udziałów Agrowind Sp. z o.o. Dane szczegółowe: Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 17 maja 2012r. roku podpisał umowę ze wspólnikami Agrowind Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem niniejszej umowy jest objęcie przez INVENTI ... Czytaj więcej

31

maj2012
Raport Bieżący Spółka: INVENTI S.A. Numer: 3/2012 Data: 2012-05-10 11:18:33 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku Dane szczegółowe: Zarząd INVENTI S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:  raport okresowy kwartalny za I kwartał 2012 - 15.05.2012 roku  raport okresowy ... Czytaj więcej

31

maj2012
Raport Bieżący Spółka: INVENTI S.A. Numer: 2/2012 Data: 2012-04-16 12:46:35 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect Dane szczegółowe: Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2012 oku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym ... Czytaj więcej

31

maj2012
Raport Bieżący Spółka: INVENTI S.A. Numer: 1/2012 Data: 2012-04-16 12:40:06 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Uzyskanie dostępu do systemu EBI Dane szczegółowe: Uzyskanie dostępu do systemu EBIZarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2012 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przydzieliła INVENTI S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia dzisiejszego ... Czytaj więcej

31

maj2012
Spółka: INVENTI S.A. Numer: 4/2012 Data: 2012-05-15 09:59:06 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku Dane szczegółowe: Zarząd INVENTI S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2012 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego ... Czytaj więcej

30

maj2012
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy     Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000044204 – zwany dalej Zarządem – działa – na podstawie: - bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych i innych ustaw - Statutu Spółki - niniejszego regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd... Czytaj więcej

30

maj2012
Wypis z aktu notarialnego zawierającego protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVENTI S.A. w Bydgoszczy , odbytego w dniu 21 kwietnia 2011r. ( akt notarialny sporządzony przez Notariusza Piotra Góreckiego – Rep. A nr 2212/2011 )   REGULAMIN RADY NADZORCZEJ       Spółki pod firmą INVENTI SA w Bydgoszczy   § 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej ... Czytaj więcej