Kategoria:

02

cze2017
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, ... Czytaj więcej

31

maj2017
Zarząd Spółki BRAS Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport roczny BRAS Spółka Akcyjna wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ... Czytaj więcej

26

maj2017
Zarząd Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na NWZ dnia 26 maja 2017 r. wraz ze zmianami Statutu oraz tekstem jednolitym. § 4 ust. 2 pkt. 2) oraz 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ... Czytaj więcej

26

maj2017
Zarząd Spółki Bras S.A. informuje, że dnia 26.05.2017 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została odwołana Pani  Hanna Piworun, obecnie Piróg, oraz zostali powołani Pani Agnieszka Zalewska-Kitka i Pan Tomasz Korczak. Spółka życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej opublikuje bezzwłocznie po ich otrzymaniu. § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ... Czytaj więcej

26

maj2017
Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 26 maja 2017r.: Stark Invest LLC– posiadający 23708586 akcji, dających 23708586 głosów, co stanowiło 99,999789 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym ... Czytaj więcej

25

maj2017
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 25 maja 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Urszuli Fleszar. Zawiadomienie ... Czytaj więcej

16

maj2017
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 16 maja 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Urszula ... Czytaj więcej

15

maj2017
Zarząd Spółki Bras S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".   raport 1Q 2017 BRAS

12

maj2017
Zarząd BRAS S.A. ("Emitent") informuje, że w dnia 12 maja 2017 roku zawarł umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016 przez Biuro Usług Rachunkowych Bilans Kręciszewski Roman. Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ... Czytaj więcej

28

kwi2017
BRAS formularz pełnomocnictwa na NWZ 26052017 BRAS ogłoszenie NWZ 26052017 BRAS projekty uchwał NWZ 26052017 BRAS Proponowane zmiany Statutu Spółki NWZ 26052017