Kategoria:

30

sty2017
Zarząd Bras S.A. informuje, iż w 2017 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach: Raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku, Raport za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku, Raport za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku, Raport za II kwartał 2017 roku - ... Czytaj więcej

14

gru2016
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną trzy zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ... Czytaj więcej

30

lis2016
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2016 roku powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Spółki, w tym o zmianie nazwy z INVENTI S.A. na BRAS S.A., które zostały uchwalone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca ... Czytaj więcej

24

lis2016

Statut

24 listopada 2016 / Dokumenty korporacyjne
statut uaktualniony na dzień 26052017

14

lis2016
Zarząd Spółki Inventi S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.... Czytaj więcej

12

wrz2016
Zarząd spółki pod firmą Inventi S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 12.09.2016 r. otrzymał rezygnację Pana Piotra Gałęskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, pismo datowane jest na 06.09.2016 roku. Rezygnacja została podyktowana względami osobistymi. § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do ... Czytaj więcej

05

wrz2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 05 września 2016 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ... Czytaj więcej

12

sie2016
Zarząd Spółki Inventi S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   raport 2Q 2016 INVENTI

26

lip2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 26 lipca 2016 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ... Czytaj więcej

22

lip2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 22 lipca 2016 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ... Czytaj więcej