Kategoria: Raporty bieżące EBI

22

sty2021
Zarząd Spółki Bras S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 22 stycznia 2021 roku powziął informację o rejestracji w dniu 8 stycznia 2021 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany statutu Spółki.... Czytaj więcej

12

sty2021
Zarząd BRAS S.A. ("Społka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: a) Raporty kwartalne skonsolidowane: - raport okresowy za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r. - raport okresowy za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 ... Czytaj więcej

27

gru2020
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w ... Czytaj więcej

30

lis2020
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w ... Czytaj więcej

06

paź2020
Zarząd Spółki Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E1 Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu BRAS S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku oraz jej zmiany z dnia 13 ... Czytaj więcej

24

lip2020
Zarząd spółki Bras S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie podpisania obustronnie umowy z animatorem rynku – Dom Maklerski BDM S.A..Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego ... Czytaj więcej

21

lip2020
Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 21 lipca 2020 r. otrzymał drogą elektroniczną rezygnację Pana Roberta Rasińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, pismo datowane jest na 21 lipca 2020 roku. Rezygnacja została podyktowana względami osobistymi.... Czytaj więcej

13

lip2020
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13 lipca 2020 r. w formie aktu notarialnego, zmienił Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BRAS S.A. w ramach kapitału docelowego, o której informował w raporcie bieżącym EBI 7/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku, zmiana ... Czytaj więcej

30

cze2020
Zarząd Spółki Bras S.A. informuje, że dnia 30.06.2020 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została odnowiona kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej, a także powołany nowy Członek Rady Nadzorczej Pan Radosław Graboś.Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej:... Czytaj więcej

30

cze2020
Zarząd Spółki Bras S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.protokół ZWA BRAS 30062020... Czytaj więcej