Kategoria: Raporty bieżące EBI

28

sty2019
Zarząd Bras S.A. („Spółka”) informuje, iż w 2019 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:Raport roczny za 2018 rok - 31 ... Czytaj więcej

29

cze2018
Zarząd Spółki Bras S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.Podstawa prawna: § 4 ... Czytaj więcej

01

cze2018
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 29 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100.... Czytaj więcej

28

maj2018
Zarząd BRAS S.A. („Emitent”) informuje, że w dnia 28 maja 2018 roku zawarł umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 przez Biuro Usług Rachunkowych Bilans Kręciszewski Roman.Podstawa prawna:... Czytaj więcej

04

kwi2018
Zarząd BRAS S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 kwitnia 2018 roku powziął informacje z internetowego portalu Ministerstwa Sprawiedliwości o rejestracji przez sąd zmian statutu Spółki, które zostały uchwalone w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 26 maja 2017 roku oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 30 czerwca 2017 ... Czytaj więcej

17

sty2018
Zarząd Bras S.A. („Spółka”) informuje, iż w 2018 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:Raport roczny za 2017 rok - 30 maja 2018 roku,Raport za IV kwartał 2017 roku - 14 ... Czytaj więcej

30

cze2017
Zarząd Spółki Bras S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie ... Czytaj więcej

14

cze2017
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) w związku z otrzymaniem oświadczeń w dniu 13 czerwca 2017 roku uzupełnia raport bieżący EBI nr 10/2016 oraz nr 6/2017 o informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące Członków ... Czytaj więcej

02

cze2017
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, ... Czytaj więcej

26

maj2017
Zarząd Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na NWZ dnia 26 maja 2017 r. wraz ze zmianami Statutu oraz tekstem jednolitym. § 4 ust. 2 pkt. 2) oraz 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ... Czytaj więcej