Kategoria: Raporty ESPI

09

lut2021
Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) przekazuje do publicznej informacji, że dnia 09 lutego 2021 roku zawarł w formie aktu notarialnego „Warunkową umowę sprzedaży” (zakupu przez Emitenta) niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim o powierzchni łącznej 139,8611 ha. Drugą stroną umowy jest osobą prywatna. Cena został ustalona ... Czytaj więcej

03

lut2021
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 3 lutego 2021 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ... Czytaj więcej

28

sty2021
Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) przekazuje do publicznej informacji, że prowadzone przez Emitenta rozmowy dotyczące zakupu 139,8611 ha działek gruntu w województwie dolnośląskim, powiecie głogowskim uzyskały zaawansowany etap. Aktualnie jest uzgadniana treść przedwstępnej umowy sprzedaży pomiędzy Emitentem a sprzedającym - osobą prywatną. Emitent bada także wszystkie elementy wymienione w III ... Czytaj więcej

28

sty2021
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2021 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ... Czytaj więcej

10

gru2020
Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 10 grudnia 2020 roku zostały zawarte umowy sprzedaży 1000 udziałów Green Mark Sp. z o.o. (dalej Green Mark). Umowami objęte jest 100% udziałów, dających 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Green Mark. Wartość nominalna sprzedanych udziałów wynosi 50.000 zł, wartość ... Czytaj więcej

12

lis2020
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów ... Czytaj więcej

23

paź2020
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w ... Czytaj więcej

15

paź2020
Zarząd BRAS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka rozpoczęła negocjacje w przedmiocie wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie Polski dla podmiotu działającego w branży meblarskiej. Instalacja ta ma mieć moc maksymalną wynoszącą 2 MW. O wyniku negocjacji oraz o warunkach na jakich zostanie ostatecznie wykonana instalacja a także o ... Czytaj więcej

30

wrz2020
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów ... Czytaj więcej

25

sie2020
Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) informuje, że podpisał dnia 25 sierpnia 2020 roku list intencyjny ze spółką Park Innowacji i Przemysłu Zachód Sp. z o.o. (dalej PIiPZ). PIiPZ jest współwłaścicielem niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 217 400 m kw. położonej w Uradzie, powiat słubicki. List intencyjny dotyczy wspólnego przedsięwzięcia w zakresie zaprojektowania oraz ... Czytaj więcej