Dokument informacyjny spółki sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii A,E i F do obrotu na rynku NewConnect