Dokument informacyjny spółki sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect