Dokument informacyjny spółki sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect