Dokument informacyjny spółki sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect