Dokumenty korporacyjne

24

lis2016
statut uaktualniony na dzień 26052017

30

maj2012
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy     Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000044204 – zwany dalej Zarządem – działa – na podstawie: - bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych i innych ustaw - Statutu Spółki - niniejszego regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd... Czytaj więcej

30

maj2012
Wypis z aktu notarialnego zawierającego protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVENTI S.A. w Bydgoszczy , odbytego w dniu 21 kwietnia 2011r. ( akt notarialny sporządzony przez Notariusza Piotra Góreckiego – Rep. A nr 2212/2011 )   REGULAMIN RADY NADZORCZEJ       Spółki pod firmą INVENTI SA w Bydgoszczy   § 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej ... Czytaj więcej