EBI 05/16 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

EBI 05/16 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Inventi S.A. informuje, iż w 2016 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

Raport roczny za 2015 rok – 03 czerwca 2016 roku,

Raport za IV kwartał 2015 roku – 12 lutego 2016 roku,

Raport za I kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 roku,

Raport za II kwartał 2016 roku – 12 sierpnia 2016 roku,

Raport za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

26 stycznia 2016 / Raporty bieżące EBI