EBI 06/16 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

EBI 06/16 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Spółka INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 10.02.2016 roku odczytała oświadczenie przesłane drogą elektroniczną Pana Jarosława Karpińskiego (datowane na 10.02.2016 roku) o rezygnacji ze stanowiska członka Rady Nadzorczej z dniem 10.02.2016 roku. Jako powód rezygnacji zostały podane przyczyny osobiste.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

10 lutego 2016 / Raporty bieżące EBI