EBI 08/ 19 Raport okresowy za II kwartał 2019

EBI 08/ 19 Raport okresowy za II kwartał 2019

Zarząd Spółki Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2019 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

raport 2Q 2019 BRAS

14 sierpnia 2019 / Raporty okresowe EBI