EBI 10/14 oraz 21/14 Raport roczny INVENTI S.A. za rok 2013

EBI 10/14 oraz 21/14 Raport roczny INVENTI S.A. za rok 2013

10/14

Zarząd Spółki INVENTI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2013 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu

Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w

Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

21/14

Zarząd INVENTI Spółka Akcyjna (Emitent) przekazuje poniżej korektę do treści raportu rocznego nr 10/2014 z dnia 21.03.2014 roku – „Raport roczny Inventi SA za 2013 r.”.

Korekta raportu rocznego wynika z zamieszczenia w raporcie nieczytelnych danych finansowych.

W związku z powyższym przesyłamy poniżej w załączonym pliku skorygowany Raport roczny.

 

rr13k1

rr13k2

21 marca 2014 / Raporty okresowe EBI