EBI 10/15 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za rok 2014

EBI 10/15 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za rok 2014

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (daje: „Spółka”) przekazuje informuję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2014.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 1/2015), pierwotny termin publikacji raportu okresowego za rok 2014 wyznaczony był na dzień 12 czerwca 2015 roku. Nowy termin publikacji raportu okresowego za rok 2014 został ustalony na dzień 25 maja 2015 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

9 maja 2015 / Raporty bieżące EBI