EBI 10/16 Powołanie osób nadzorujących

EBI 10/16 Powołanie osób nadzorujących

Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 lutego 2016 r. powołało do Rady Nadzorczej:

Pana Przemysław Marczak

Pana Robert Rasiński

Pana Mateusz Rutnicki

Poniżej CV nowych członków Rady Nadzorczej:

Przemysław Marczak

30 lat, jest absolwentem Centrum Europejskiego Uniwersytetu

Warszawskiego w specjalności Stosunki Międzynarodowe, Integracja Europejska oraz w specjalności

Europeistyka.

Doświadczenie zawodowe:

2007-2013 Stadnina koni sportowych w Mikołajkach – Manager

Od 2013 Inwestor giełdowy

Członek Rad Nadzorczych:

2014 – nadal Devoran S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2014 – nadal Aurum S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2014 – 2015 Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Pan Przemysław Marczak nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach

prawa handlowego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Marczak nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Przemysław Marczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Robert Rasiński ur. 1980.08.21 w Warszawie.

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.

Tytuł magistra z zastosowania technik informatycznych w biznesie uzyskany w 2005 roku.

członek zarządu „Q3 Sp. z o. o” – 2010/2012

v-ce prezes zarządu „Eco One Sp. z o.o” – 2012/2014

prezes zarządu „Elite Circle Group Sp. z o.o” – 2014 obecnie

Pomysłodawca największego wydarzenia motoryzacyjno-lifetylowego w Polsce Rage-Race/Rage

Współzałożyciel klubu biznesu Elite Circle.

Biegły z zakresu weryfikacji nośników informatycznych przy Sądzie Okręgowym Warszawa Praga od 2005 roku.

Zainteresowania – sporty motorowe, nowoczesne technologie.

Mateusz Rutnicki

Wykształcenie

1994 – 1996 Politechnika Poznańska wydział Inżynierii Chemicznej

1996 – 1999 Akademia Rolnicza w Poznaniu wydział Chemicznej Technologii Drewna

Przebieg pracy zawodowej

1999 – 2001 Zakład Produkcji okien i drzwi ” Drowenta ” na stanowisku kierownika zmiany

2001 – 2003 Kierownik działu do spraw eksportu ” Postep ” w Pniewach

2003 – 2016 Kierownik Zakładu Budowlanego w Pniewach

Podstawa Prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

16 lutego 2016 / Raporty bieżące EBI