EBI 10/17 Uzupełnienie raportu EBI 6/2017 oraz EBI 10/2016 o informacje o Członkach Rady Nadzorczej

EBI 10/17 Uzupełnienie raportu EBI 6/2017 oraz EBI 10/2016 o informacje o Członkach Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) w związku z otrzymaniem oświadczeń w dniu 13 czerwca 2017 roku uzupełnia raport bieżący EBI nr 10/2016 oraz nr 6/2017 o informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące Członków Rady Nadzorczej – pana Mateusza Rutnickiego, pani Agnieszki Zalewskiej-Kitka i pana Tomasza Korczaka.

Podstawa prawna §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

członkowie RN

14 czerwca 2017 / Raporty bieżące EBI