EBI 10/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

EBI 10/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący

Spółka: INVENTI S.A.
Numer: 10/2012
Data: 2012-05-30 14:55:21
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał
Dane szczegółowe:
Zarząd INVENTI S.A. informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2012 roku o godzinie 12.00 w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Unii Lubelskiej nr 4C sala audytoryjna nr 104A, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Plik Raportu: INVENTI_Ogłoszenie o ZWZ (2).pdf rozmiar: 140.7 KB
INVENTI_Projekty uchwał ZWZ.pdf rozmiar: 250.5 KB
INVENTI_Proponowane zmiany Statutu INVENTI SA.pdf rozmiar: 177.8 KB  (Pliki do wglądu w kategorii „Walne Zgromadzenia”)
Osoby reprezentujące spółkę
Tadeusz Kołosowski, Prezes Zarządu
Zdzisław Zachwieja, Wiceprezes Zarządu
31 maja 2012 / Raporty bieżące EBI