EBI 11/15 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBI 11/15 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Inventi S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż z przyczyny oczywistej omyłki – okresu pomiędzy terminem publikacji raportu rocznego, a terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego pierwotnie na dzień 27 maja 2015 roku zmienia na dzień 25 czerwca 2015 roku.

Porządek obrad, miejsce oraz godzina Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

9 maja 2015 / Raporty bieżące EBI