EBI 11/16 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 15 lutego 2016 roku po korekcie z dnia 18 lutego 2016 roku

EBI 11/16 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 15 lutego 2016 roku po korekcie z dnia 18 lutego 2016 roku

Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości otrzymany dnia 23 lutego 2016 roku protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z dnia 15 lutego 2016 roku uwzględniający sprostowanie z dnia 18 lutego 2016 roku. Sprostowanie dotyczy omyłek pisarskich oraz dodania sprzeciwu do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zmiany PKD Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

protokół NWZ Inventi S.A 15.02.2016 sprost

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

24 lutego 2016 / Raporty bieżące EBI