EBI 11/20 Zmiana treści uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału docelowego

EBI 11/20 Zmiana treści uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału docelowego

Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13 lipca 2020 r. w formie aktu notarialnego, zmienił Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BRAS S.A. w ramach kapitału docelowego, o której informował w raporcie bieżącym EBI 7/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku, zmiana dotyczy terminu zawarcia umów objęcia akcji. Pierwotną datą był dzień 24 czerwca 2020 roku, został zmieniony na dzień 30 września 2020 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

13 lipca 2020 / Raporty bieżące EBI