EBI 1/13 Zawarcie porozumienia ze spółką SUNGEN Power GmbH

EBI 1/13 Zawarcie porozumienia ze spółką SUNGEN Power GmbH

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 stycznia 2013 roku powziął informację o podpisaniu przez SUNGEN Power GmbH „Obustronnej umowy o zachowaniu poufności” (oryg. „Mutual non-disclosure agrement”).
Na mocy podpisanego porozumienia Emitent jest zobowiązany do zachowania poufności, co do szczegółów prowadzonych negocjacji dotyczących sposobu i zakresu współpracy, które ostatecznie zawarte będą w umowie zasadniczej.
SUNGEN Power GmbH z siedzibą w Hong Kongu znajduje się wśród liderów produkcji ogniw fotowoltaicznych, a także wdrażania najnowszych technologii pozyskiwania energii elektrycznej z energii świetlnej. Spółka SUNGEN Power GmbH należy do grupy Anwell Technologies Limited, będącej notowaną od 2004 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Singapurze.

Podstawa Prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

8 stycznia 2013 / Raporty bieżące EBI