EBI 1/14 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku

EBI 1/14 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 r. – 14 lutego 2014 r.

- raport roczny za rok obrotowy 2013 – 21 marca 2014 r.

- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 r. – 15 maja 2014 r.

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 r. – 14 sierpnia 2014 r.

- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 r. – 14 listopada 2014 r.

Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

8 stycznia 2014 / Raporty bieżące EBI