EBI 1/18 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

EBI 1/18 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Zarząd Bras S.A. („Spółka”) informuje, iż w 2018 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:


Raport roczny za 2017 rok – 30 maja 2018 roku,
Raport za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 roku,
Raport za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 roku,
Raport za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018 roku,
Raport za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

17 stycznia 2018 / Raporty bieżące EBI