EBI 1/19 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

EBI 1/19 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Zarząd Bras S.A. („Spółka”) informuje, iż w 2019 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:Raport roczny za 2018 rok – 31 maja 2019 roku,Raport za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 roku,Raport za I kwartał 2019 roku – 15 maja 2019 roku,Raport za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 roku,Raport za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 roku.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

28 stycznia 2019 / Raporty bieżące EBI