EBI 1/2012 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

EBI 1/2012 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Raport Bieżący

Spółka: INVENTI S.A.
Numer: 1/2012
Data: 2012-04-16 12:40:06
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Uzyskanie dostępu do systemu EBI
Dane szczegółowe:
Uzyskanie dostępu do systemu EBIZarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2012 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przydzieliła INVENTI S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

W związku z powyższym od dnia dzisiejszego INVENTI S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznik do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 25 września 2009 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst.” (z póź. zm.)

 

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Barbara Owocka-Turowska, Prokurent

 

31 maja 2012 / Raporty bieżące EBI