EBI 1/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020

EBI 1/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.Raporty okresowe zostaną opublikowane w następujących terminach:

- Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r – 14 lutego 2020 r

- Raport kwartalny za I kwartał 2020 r – 15 maja 2020 r

- Raport roczny za rok obrotowy 2019 r – 29 maja 2020 r

- Raport kwartalny za II kwartał 2020 r – 14 sierpnia 2020 r

- Raport kwartalny za III kwartał 2020 r – 13 listopada 2020 rEwentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

20 stycznia 2020 / Raporty bieżące EBI