EBI 12/14 Rozpoczęcie współpracy nad wdrożeniem innowacyjnego źródła odnawialnej energii

EBI 12/14 Rozpoczęcie współpracy nad wdrożeniem innowacyjnego źródła odnawialnej energii

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 25 marca 2014 roku, została podpisana Umowa o poufności z Fundacją Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka HABITAT. Niniejsza umowa otwiera współpracę przy wdrażaniu innowacyjnej technologii (opatentowanej), z wcześniej niewykorzystywanego, odnawialnego źródła energii – naturalnego osadu dennego.

Naturalny osad denny jest odnawialnym źródłem energii, które po prostych operacjach przygotowawczych uzyskuje właściwości energetyczne zbliżone do typowych paliw kopalnych. Potwierdzone to zostało badaniami interdyscyplinarnymi na przestrzeni kilku dekad. Zostało również przeprowadzone studium opłacalności, które jednoznacznie wskazuje na uzasadnienie ekonomiczne wykorzystania osadów dennych.

Przedmiotowa technologia posiada pisemne aprobaty m.in.:

- Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

- Ministerstwa Środowiska;

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Emitent widzi duży potencjał rozwoju przedmiotowej technologii, a także jej wdrażanie jest zbieżne zarówno ze strategią Inventi, jak i interesu Polski poprzez wdrażanie dyrektyw unijnych dotyczących zarówno odnawialnych źródeł energii jak i udrażniania wodnych tras komunikacyjnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

26 marca 2014 / Raporty bieżące EBI