EBI 12/16 Uzupełnienie raportu EBI nr 10/2016

EBI 12/16 Uzupełnienie raportu EBI nr 10/2016

Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) informuje, iż w związku z otrzymaniem oświadczeń od nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku, przekazuje niniejszym do wiadomości publicznej w załącznikach oświadczenia: pana Przemysława Marczaka, pana Roberta Rasińskiego , pana Mateusza Rutnickiego.

 Inventi_Marczak_życiorys Inventi_Rasiński_życiorys Inventi_Rutnicki_życiorys

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

24 lutego 2016 / Raporty bieżące EBI