EBI 12/17 Raport okresowy za II kwartał 2017 r.

EBI 12/17 Raport okresowy za II kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2017 r.Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

raport 2Q 2017 BRAS

14 sierpnia 2017 / Raporty okresowe EBI