EBI 13/13 Zawarcie porozumienia ze spółką GAMESA EOLICA S.L.

EBI 13/13 Zawarcie porozumienia ze spółką GAMESA EOLICA S.L.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 marca 2013 roku została zawarta „Obustronna umowa o zachowaniu poufności” (oryg. „Mutual non-disclosure agrement”) z firmą GAMESA EOLICA S.L. Podpisanie powyższego dokumentu pozwala Emitentowi na kontynuację prowadzonych negocjacji dotyczących zarówno zamówień elektrowni wiatrowych pod realizowane przez Emitenta farmy, jak i współpracy z hiszpańską firmą w zakresie projektowania oraz realizacji nowych inwestycji.
Na mocy podpisanego porozumienia Emitent jest zobowiązany do zachowania poufności, co do szczegółów prowadzonych negocjacji dotyczących sposobu i zakresu współpracy, które ostatecznie określone będą w odrębnych umowach.
GAMESA EOLICA S.L. jest światowym liderem technologicznym w branży wiatrowej. Spółka specjalizuje się w produkcji turbin wiatrowych, a także w projektowaniu, budowie i sprzedaży farm wiatrowych na największych rynkach energii wiatrowej, a mianowicie w Hiszpanii i Chinach, a także Indiach, USA czy Brazylii. Obecnie hiszpański lider prowadzi końcowe prace nad najnowocześniejszą na świecie lądową turbiną G128 o mocy 4,5MW.
Podstawa Prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

5 marca 2013 / Raporty bieżące EBI