EBI 13/2012 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii G

EBI 13/2012 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii G

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 13/2012
data dodania 2012-06-08 11:43:13
spółka INVENTI S.A.

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii G

Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2012 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 482 000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Wnioskowanym dniem pierwszego notowania instrumentów finansowych Emitenta jest
15 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tadeusz Kołosowski – Prezes Zarządu
  • Zdzisław Zachwieja – Wiceprezes Zarządu
8 czerwca 2012 / Raporty bieżące EBI