EBI 14/16 Zbycie udziałów w spółce zależnej

EBI 14/16 Zbycie udziałów w spółce zależnej

Zarząd Inventi S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 01 marca 2016 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę sprzedaży 180 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, w Spółce PV Maker Sp. z o.o. (dalej Spółka) za kwotę 9 000 zł.

Spółka nie prowadziła znaczącej dla Emitenta działalności, przynosząc tym straty na rzecz utrzymania.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

1 marca 2016 / Raporty bieżące EBI