EBI 15/13 Zawarcie listu intencyjnego ze spółką Farma Wiatrowa Centrum N Sp. z o.o. dotyczący innowacyjnej turbiny hybrydowej o pionowej osi obrotu

EBI 15/13 Zawarcie listu intencyjnego ze spółką Farma Wiatrowa Centrum N Sp. z o.o. dotyczący innowacyjnej turbiny hybrydowej o pionowej osi obrotu

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 marca 2013 roku został zawarty List Intencyjny ze spółką Farma Wiatrowa Centrum N Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, określający w sposób szczegółowy formę zaangażowania kapitałowego w spółkę Farma Wiatrowa Centrum N Sp. z o.o. (dalej: FWCN), która jest współtwórcą i jedynym posiadaczem know-how dotyczącego innowacyjnej na skalę międzynarodową turbiny hybrydowej o pionowej osi obrotu (dalej: TH).
TH stanowi nowoczesne rozwiązanie łączące wytwarzanie energii elektrycznej jednocześnie z dwóch źródeł odnawialnych, tj. wiatru i światła, dając tym samym niespotykaną wcześniej sprawność układu. W chwili obecnej trwa ostatni etap badań nad turbiną w Zakładzie Maszyn Opływowych Politechniki Łódzkiej. Do końca 2013 roku zostanie przeprowadzona certyfikacja oraz homologacja przyłączeniowa, nad którą pracuje grupa profesorów pod kierownictwem prof. Andrzeja Kanickiego, natomiast w pierwszej połowie 2014 zakład produkcji w/w turbiny zlokalizowany w Łowiczu ma osiągnąć zdolność produkcyjną na poziomie 1000 sztuk TH rocznie. Części mechaniczne turbiny będą produkowane w Płocku w firmach PETRO Mechanika Sp. z o.o. oraz PETRO Remont Sp. z o.o.
Na dzień podpisania Listu Intencyjnego FWCN posiada kapitał zakładowy w wysokości 18.100.000,00 złotych, który ma zostać podniesiony do poziomu 100.000.000,00 złotych do końca roku 2013, z czego Emitent ma objąć 20% udziałów w cenie nominalnej.
Swój udział w projekcie zadeklarował również TFI KGHM, co stanowiło ważną przesłankę, która miała wpływ na podjęcie decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w spółkę Farma Wiatrowa Centrum N Sp. z o.o. przez Emitenta.
Zawarty List Intencyjny daje Emitentowi możliwość współtworzenia, a następnie czerpania zysków z produkcji aktualnie najnowszej turbiny hybrydowej z pionową osią orotu na świecie, w całości realizowanej przez kapitał krajowy, a już na etapie badań docenionej na rynkach międzynarodowych, o czym świadczy wielkość złożonych zamówień (FWCN posiada obecnie zamówienia, w większości zagraniczne, z dostawą w 2014 roku na 590 sztuk TH).
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

12 marca 2013 / Raporty bieżące EBI