EBI 15/14 EBI Podpisanie umowy o współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego

EBI 15/14 EBI Podpisanie umowy o współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 11 kwietnia 2014 roku, powziął informację o podpisaniu przez Fundację Powiatu Mogileńskiego umowy o współpracy z Emitentem.

Fundacja Powiatu Mogileńskiego posiada grunty rolne niezabudowane o powierzchni 301 ha na terenie powiatu mogileńskiego, do których Spółka otrzymała dostęp w celu realizacji projektów OZE.

Strony w opisanej wyżej umowie określiły między innymi następujące kwestie:

• Inventi przeprowadzi analizę gruntów będących we władaniu Fundacji pod kątem możliwości lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii (szczególnie pod kątem farm fotowoltaicznych);

• Fundacja będzie wspomagać Inventi we wszelakich pracach związanych z odnawialnymi źródłami energii na gruntach będących własnością Fundacji.

• W przypadku pozytywnej realizacji terenów pod możliwości lokalizacji instalacji OZE, Fundacja dołoży wszelkich starań aby umożliwić Inventi realizację projektu.

• Fundacja wyraża zgodę na wizje lokalne oraz prowadzenie niezbędnych, bezinwazyjnych zadań, w tym badań fauny oraz mobilnych badań wietrzności/nasłonecznienia), przez Inventi oraz podmioty powiązane.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

11 kwietnia 2014 / Raporty bieżące EBI