EBI 15/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G INVENTI S.A.

EBI 15/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G INVENTI S.A.

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 552/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 czerwca 2012 r., pierwszy dzień notowań dla 482 000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G INVENTI S.A. o wartości nominalne 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, został wyznaczony na 15 czerwca 2012 roku.
Akcje Spółki będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „INVENTI” i oznaczeniem „IVT”.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tadeusz Kołosowski – Prezes Zarządu
  • Zdzisław Zachwieja – Wiceprezes Zarządu
13 czerwca 2012 / Raporty bieżące EBI