EBI 16/14 Rezygnacja Członka Zarządu

EBI 16/14 Rezygnacja Członka Zarządu

Spółka INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 16.04.2014 roku otrzymał oświadczenie Pana Tadeusza Kołosowskiego o rezygnacji z mandatu członka zarządu ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

17 kwietnia 2014 / Raporty bieżące EBI