EBI 16/2012 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A.

EBI 16/2012 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A.

Zarząd Spółki INVENTI S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 19 czerwca 2012 roku została podpisana umowa ze spółką Blue Tax Group S.A., której przedmiotem jest świadczenie usług autoryzowanego doradcy w ramach wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii H Spółki.
Podstawę prawną wprowadzenia akcji serii H Spółki na rynek NewConnect stanowi uchwała nr 3 z dnia 25 listopada 2011 roku Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tadeusz Kołosowski – Prezes Zarządu
  • Zdzisław Zachwieja – Wiceprezes Zarządu
21 czerwca 2012 / Raporty bieżące EBI