EBI 17/14 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 16 kwietnia 2014 roku

EBI 17/14 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 16 kwietnia 2014 roku

Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 kwietnia 2014 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść uchwał

17 kwietnia 2014 / Raporty bieżące EBI