EBI 17/14 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 16 kwietnia 2014 roku