EBI 17/2012 Zawarcie listu intencyjnego z litewską firmą GWM Collection of Industries Ltd.

EBI 17/2012 Zawarcie listu intencyjnego z litewską firmą GWM Collection of Industries Ltd.

Zarząd INVENTI S.A. (dalej „Emitent”) z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 21 czerwca 2012 roku został zawarty List Intencyjny z litewską firmą GWM Collection of Industries Ltd. z siedzibą w Wilnie, precyzujący zasady współpracy i określający sposób wspólnego postępowania w zakresie przygotowania strategicznych powiązań kapitałowych i kooperacyjnych, w realizacji projektów energetycznych pomiędzy INVENTI S.A. a jednym z wiodących chińskich koncernów energetycznych, reprezentowanych w fazie negocjacji przez GWM Collection of Industries Ltd.

Emitent spodziewa się, iż w wyniku toczących się na bazie Listu Intencyjnego negocjacji, dojdzie w III kwartale br. do wypracowania i zawarcia stosownych umów pomiędzy INVENTI S.A. i chińskim koncernem, umożliwiających znaczne zwiększenie możliwości realizacyjnych oraz rozwojowych Spółki.

Podstawa Prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tadeusz Kołosowski – Prezes Zarządu
  • Zdzisław Zachwieja – Wiceprezes Zarządu
21 czerwca 2012 / Raporty bieżące EBI