EBI 18/14 Powołanie osób zarządzających i nadzorujących

EBI 18/14 Powołanie osób zarządzających i nadzorujących

Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16.04.2014 r. powołało do organów Spółki następujące osoby:

Zarząd

Paweł Jankowski

Rada Nadzorcza

Paweł Ratyński

Mirosław Knociński

Waldemar Pejka

Maciej Zegarowski

Jarosław Karpiński

Michał Jura

Cezary Jasiński

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe życiorysy wszystkich członków organów Spółki zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

17 kwietnia 2014 / Raporty bieżące EBI